JAVNA RASPRAVA NA NACRT LOKALNOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA

Danas je upućen poziv za učešće u javnoj raspravi na Nacrt lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Kruševca a za period 2021. – 2023. godina.

U skladu sa Odlukom o načinu sprovođenja javne rasprave i uključivanja građana u postupku donošenja odluka, strateških dokumenata i drugih akata grada Kruševca (“Sl. list grada Kruševca”, broj 4/18 i 4/19), Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca pripremila je Nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021 – 2023. godine i isti upućuje na javnu raspravu. Tekst Nacrta Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021 – 2023. godine dostupan je na internet stranici Grada Kruševca www.krusevac.rs i u prostorijama Odeljenja za društvene delatnosti, Balkanska 63/III.

Primedbe na Nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021 – 2023. godine mogu se dostavljati u periodu od 20 – 30.11.2020. godine, na mejl adresu: zorana.pavlovic@krusevac.rs ili predajom na pisarnici Gradske uprave grada Kruševca, sa naznakom “Za Odeljenje za društvene delatnosti – Primedbe na Nacrt Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja grada Kruševca za period 2021 – 2023. godine “.