JAČANJE BEZBEDNOSTI NOVINARA U CENTRALNOJ I JUŽNOJ SRBIJI

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac predstavio je projekat „Jačanje bezbednosti novinara u Centralnoj i Južnoj Srbiji“. Cilj projekta, koji realizuju Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac i udruženje Evrokontakt je jačanje bezbednosti novinara u četiri okruga Centralne i Južne Srbije (Rasinski, Raški, Pomoravski i Nišavski okrug) kroz proces edukacije i umrežavanja za zajedničko delovanje i podizanje svesti građana i relevantnih aktera na lokalnom nivou.

U okviru projekta biće organizovan okrugli sto na ovu temu u 4 okruga koja su odabrana projektom, na kome će učestvovati novinari, organizacije civilnog društva i predstavnici vlasti, policije i tužilaštva. Nosioci projekta u Kruševcu organizovaće debatu i jednodnevnu obuku za 12 novinara kako bi što bolje i uspešnije reagovali u situacijama kada je bezbednost novinara u pitanju. Planirana je i medijska kampanja na portalima i društvenim mrežama o značaju bezbednosti novinara kako bi se skrenula pažnja javnosti na pitanje njihove bezbednosti. Pored Cinka još 12 organizacija i medija uključeno je u projekat o bezbednosti novinara, a na ovu temu uključili su se i udruženja iz Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Očekivanja su, kada se realizacija projekta završi, da će javnost biti mnogo bolje obaveštena o poziciji novinara i njihoj bezbednosti te da će novinari biti bolje povezani i osposobljeni da reaguju kada im je ugrožena bezbednost.

Projekat „Jačanje bezbednosti novinara u Centralnoj i Južnoj Srbiji“ se sprovodi preko regionalne platforme za slobodu medija i bezbednost novinara SafeJournalists.net i Nezavisnog udruženja novinara Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske Unije čija realizacija će trajati do oktobra.