IZVEŠTAJ O HITNO PREDUZETIM MERAMA NA SANACIJI NASTALE ŠTETE

Saopštenje Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Grada Kruševca:

Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije se odmah po prestanku olujne vremenske nepogode sa velikom količinom padavina, po dobijanju prvih informacija o nastaloj šteti i ugroženoj infrastrukturi, sa zaposlenima JKP “Kruševac” Kruševac uputilo u najugroženije delove grada.

JKP “Kruševac” je na lice mesta sa svojom mehanizacijom: dva kamiona i dva skipa u roku od 1 časa pristiglo u naseljeno mesto Parunovac i uz asistenciju zaposlenih Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije započelo na otklanjanju posledica štete nastale usled bujičnih voda pridošlih sa podesa Rosulje. Nastala šteta se ogleda u ugroženoj infrastrukturi i poplavljenim objektima privatnih lica u ulici Petra Jokića. Došlo je do oštećenja bankine i potkopan je kolovozni zastor ulice Petra Jokića, utvrđene su naplavine duž cele ulice Dimitrija Tucovića, gde su zapunjeni putni jarkovi u dužini od 300 metara. JKP “Kruševac” je sa dve mašine – skipa vršio iskop i produbljivanje bezimenog potoka u ulici Petra Jokića i iz kanala duž ulice Dimitrija Tucovića i uz ngažovanje dva kamiona vršen je otklon nastalog nanosa. JKP “Vodovod” vršio je sa svojim specijalizovanim vozilom vršilo čišljenje dva propusta ispod ulice D. Tucovića, dok je vatrogasna brigada vršila crpljenje vode u ulici Petra Jokića br. 6. Efikasnim postupanjem, sve u roku od par časova po završetku olujne nepogode, uz angažovanje JKP “Kruševac”, JKP “Vodovod Kruševac”, vatrogasne brigade, prisustvo Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije, zamenika gradonačelnika, zamenika načelnika Gradske uprave, direktora JKP “Kruševac”, direktora JKP “Vodovod”, direktora JP Direkcije za urbanizam i projektovanje, načelnice Odeljenja za inspekcijske poslove i glavnog komunalnog inspektora, sanirane su grube posledice nastale štete i obezbeđena je kritična infrastrukura za normalno funkcionisanje svih žitelja naseljenog mesta Parunovac.

Postupajući po prijavi nastale štete u naseljenom mestu Dobromir, zaposleni Odeljenja za poslove obrane i vanredne situacije su neposrednim uvidom utvrdili nemogućnost korišćenja infrastrukture – dela nekategorisanog puta u dužini od 80 m obzirom da su bujične vode sprale tamponski sloj zemljanog kolovoza, čime su žitelji, mahom najugroženije kategorije stanovništva: stara i ugrožena lica i deca iz sedam domaćinstava. JKP “Kruševac” je od ponoći do 2 časa dopremilo krupan pesak – šljunak i izvršeno je nasipanje i valjanje kolovoza, čime je navedeni deo nekategorisanog puta privremeno osposobljen za upotrebu i omogućen je nesmetani pristup domaćinstvima.

Izlaskom na lice mesta u naseljenom mestu Kapidžija, potez Preštip, utvrđena je šteta veće vrednosti u više domaćinstava, nastale usled izlivanja kanalizacione mreže i velike količine atmosferskih voda dospele iz pravca naseljenog mesta Tekije.

Uspostavljen je neposredni kontakt sa JKP “Vodovod Kruševac”, koje preduzeće je poslalo svoju ekipu u cilju pročišćavanja kanalizacione mreže i njenog osposobljavanja. Dalje mere i postupanja moguća su nakon utvrđivanja potrebnih mera.