IZMENJENE ZONE NAPLATE PARKIRANJA U KRUŠEVCU

U prethodnom periodu JP „Poslovni centar“ realizovao je značajne aktivnosti na investicionom održavanju parking sistema u Kruševcu. Postavljena su dva električna usmerivača na dva kružna toka koja pokazuju udaljenost i slobodna mesta za javnu garažu centar dva. Takođe postavljene su i nove dopunske table koje pružaju informacije o vrsti zone, ekstra, prva i druga zona i ostale o uslovima i ceni parkiranja u odredjenoj zoni. Od ovog meseca, znatno su niže cene parkiranja u javnim garažama. Mesečna karta za fizička lica snižena je sa 3.900 na 1.500 dinara, za pravna lica sa 6.000 na 2.500 dinara.

U ulicama u užem gradskom jezgru promenjena je zona naplate, one su iz žute prešle u ekstra zonu i umesto dosadašnjih 40, cena parkiranja u tim ulicama biće 60, odnosno, 100 dinara u drugom satu. Zbog biciklističkih staza, koje su postavljene u Vidovdanskoj ulici, na potezu od Pozorišta do SUP-a, ukinuto je oko 50 parking mesta. Istovremeno, u delu te ulice, na potezu od Lomine do Birčaninove, promenjena je zona naplate parkiranja, iz žute u eksta zonu.

Snižene su cene mesečnih karata za ulično parkiranje, a zbog građana koji nemaju prebivalište ili nisu zaposleni u zoni naplate parkiranja, uvedena je i nova kategorija mesečnih korisnika. Ukoliko ne platite parkiranje ili ne produžite vreme parkiranja, kazna je 1000 dinara. Ukoliko kaznu platite u roku od osam dana smanjuje vam se za 50%. Primena novog cenovnika “Poslovnog Centra” Krusevac ima za cilj, pored društveno ekonomskog, uspostavljanje komunalnog reda u gradu.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.