IZMENA RADNOG VREMENA AMBULANTI OD 10. DECEMBRA

Zbog povećanja broja pregleda u Kovid ambulanti i smanjenja čekanja na preglede, Dom zdravlja Kruševac mora da poveća broj lekara i medicinskih sestara, izvršioca, u Kovid ambulanti. Lekari i sestre se povlače iz postojećih ambulanti Službe opšte medicine i zato se koriguje i redukuje radno vreme i radni dani u ambulantama, po sledećem rasporedu:

AMBULANTE SLUŽBE OPŠTE MEDICINE, RADNO VREME RADNIM DANIMA:

1. Ambulanta za respiratorne infekcije – KOVID ambulanta
svakog dana u nedelji od 07 do 22

2. Ambulanta Dijagnostički centar
dežura subotom i nedeljom od 07 do 20 od 07 do 20

3. Ambulanta Balšićeva od 07 do 20

4. Ambulanta Nova pijaca od 07 do 20

5. Ambulanta Rasadnik od 07 do 20

6. Ambulanta Bivolje od 07 do 20

7. Ambulanta 14.oktobar od 07 do 20

8. Ambulanta Ujedinjene nacije od 07 do 14:30

9. Ambulanta Vlado Jurić, radi ponedeljkom, utorkom, i četvrtkom od 07 do 14:30

10. Ambulanta Lazarica, radi sredom i petkom od 07 do 14:30

11. Ambulanta Parunovac od 07 do 20

12. Ambulanta Mudrakovac od 07 do 14:30

13. Ambulanta Konjuh dežura subotom i nedeljom od 07 do 13:30 od 07 do 14:30

14. Ambulanta Jasika prima pacijente iz ambulante Padež, Šanac, Šašilovac, Kukljin i Bela Voda. Pacijenti za prepis terapije zovu na broj telefona 670-870 od 07 do 20

15. Ambulanta Veliki Šiljegovac dežura subotom i nedeljom od 07 do 13:30 od 07 do 20

16. Ambulanta Kaonik prima pacijente iz ambulante Đunis i Sušica. Pacijenti za prepis terapije zovu na broj telefona 866-302 od 07 do 14:30

17. Ambulanta Ribarska Banja radi samo ponedeljkom. Pacijenti za prepis terapije zovu na broj telefona 851-124 od 07 do 14:30

18. Ambulanta Dvorane prima pacijente iz ambulante Zdravinje od 07 do 14:30

19. Ambulanta Lomnica od 07 do 14:30

20. Ambulanta Veliki Kupci dežura subotom od 07 do 13:30 od 07 do 14:30

21. Ambulanta Gornji Stepoš, ponedeljkom, utorkom i četvrtkom od 07 do 14:30

22. Ambulanta Jablanica, sredom i petkom od 07 do 14:30

23. Ambulanta Žabare, utorkom i četvrtkom od 07 do 14:30

24. Ambulanta Globoder, ponedeljkom, sredom i petkom od 07 do 14:30

25. Ambulanta Pepeljevac radi samo utorkom od 07 do 14:30

26. Ambulanta Dedina, radi utorkom i četvrtkom od 07 do 14:30

27. Ambulanta Čitluk ne radi sredom od 07 do 14:30

Ostale službe u Domu zdravlja Kruševac rade po ustaljenom rasporedu i to:

1. Služba hitne medicinske pomoći 24 sata

2. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 24 sata

3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena dežura subotom od 07 do 14:30 od 07 do 20

4. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu dežura subotom i nedeljom od 07 do 20 časova od 07 do 20

5. Služba kućnog lečenja dežura subotom i nedeljom od 07 do 13 časova od 07 do 20

6. Polivalentna patronaža dežura subotom i nedeljom od 08 do 17 časova od 07 do 20

7. Služba za laboratorijsku dijagnostiku od 07 do 14

8. Medicina rada Služba je premeštena na prvi sprat Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, ulaz pored apoteke Maja od 07 do 12

9. Služba za radiološku dijagnostiku Kompletno je u Kovid sistemu, snimanja se obavljaju u Opštoj bolnici Kruševac po uputu izabranog lekara, za hitna stanja

10. Uprava i administracija Doma zdravlja Kruševac od 07 do 15

Sa navedenim izmenama u radu ambulanti Doma zdravlja Kruševac, kreće se od četvrtka 10.decembra 2020.godine.