IZLOŽBA OLGE VUJADINOVIĆ BLAŽEK

 

 

 

 

 

 

 

 

Izložba „Poklon izložba Olge Vujadinović Blažek (1936. – 2015.)“ održaće se u periodu od 17.maja do 30.juna 2018. godine u Umetničkoj galeriji, Majke Jugovića 12.

Izložba predstavlja poklon koji je Olga Vujadinović Blažek, jedna od naših najboljih keramičarki i istaknuta slikarka, darovala zbirci Umetničke galerije Narodnog muzeja i rodnom Кruševcu 2012. godine i obuhvata 9 slika i 5 keramika. Sastavni deo zbirke čini i dokumentacija (katalozi, plakati, štampa, fotografija) sa dragocenim skicama kao osnovama za izradu keramike.

Кroz zastupljena dela i materijal izložba nastoji da predstavi Olgu Vujadinović Blažek kao keramičarku, slikarku i glumicu, i upozna sa stvaralaštvom koje je na poseban način spajalo tradiciju i savremenost. Takođe je, i pokušaj da se na osnovu dela koja se nalaze u zbirci obnovi sećanje na njen rad, ali i omogući upotpunjavanje shvatanja o stvaralaštvu Olge Vujadinović Blažek i njegovo dalje sagledavanje.

„Njena mašta se u keramici razmahnula do neviđenih granica. Bila je predvodnik naših keramoplastičara koji su iz primenjene umetnosti uspeli da izvuku njene najznačajnije osobenosti, da je izmeste iz klasične utilitarne funkcije, da svojim veštim rukama povežu arhetipske forme, folklorne elemente i tradicionalnu tehniku sa novim vizijama i sa smelim, do nadrealističkog apsurda dovedenim spojevima nespojivog“ napisala je dr Irina Subotić, povodom komemorativne izložbe priređene u Beogradu, 2015. godine.