ISPLATA DELA DEVIZNE ŠTEDNJE – 31. AVGUSTA

Građani Srbije koji su svoj novac štedeli u filijalama u bivšim jugoslovenskim republikama banaka sa sedištem u Srbiji, a čija sredstva su ostala „zamrznuta“ nakon raspada SFRJ, podneli su do sada 1.770 prijava za povraćaj novca.

 

Iz bivših jugoslovenskih republika stiglo je oko 6.000 potraživanja na adresu nadležnih u Srbiji, kažu za Tanjug u Ministarstvu finansija.Radi se o neisplaćenoj deviznoj štednji koja je položena do 27. aprila 1992. godine u bankama sa sedištem na teritoriji Srbije i u njihovim filijalama u bivšim republikama SFRJ.

 

Za sada nije poznat tačan broj štediša koji traže svoj novac kao i visina sredstava koja „leže na računima“ banaka, a koje su u međuvremenu promenile vlasnike.Iako do sada nije utvrđeno koliko novca je ostalo u bankama, najviši iznos koji po zakonu može biti isplaćen je ukupno oko 310 miliona evra.U taj iznos je uračunata i kamata do 2016. godine.

 

Tek kada se utvrdi ukupan broj priznatih prijava potraživanja i ukupan iznos štednje, znaće se cifra koja mora da se isplati, ako ne štedišama na čije ime je glasio račun, onda njihovim naslednicima.“Tačan broj štediša iz Srbije koji će ostvariti pravo na deviznu štednju znaće se nakon završetka prijavljivanja potraživanja 23. februara ove godine“, kažu za Tanjug u Ministarstvu finansija.

 

Najveći iznos potraživanja odnosi se na banke sa sedištem na teritoriji Srbije, a koje su imale filijale na teritorijama bivših republika SFRJ, kao što su, na primer, Jugobanka, Investbanka…

 

Izvor: rts.rs