ISLATA NAKNADA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima zadecembar 2020. godine, u četvrtak 21. januara 2021. godine, a da će privremenu novčanu naknadu za decembar2020. licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, isplatiti u petak 22. januara 2021. godine.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.