I SREDNJA ŠKOLA USKORO POSTAJE OBAVEZNA

 

 

 

Sve zemlje potpisnice Agende UN o održivom razvoju, među kojima je i Srbija, moraju do kraja 2030. godine da imaju besplatno i obavezno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje i dostupno kvalitetno predškolsko obrazovanje. To je samo jedan od 17 ciljeva i 169 potciljeva održivog razvoja Agende UN – kaže šefica Međuresorne radne grupe za njihovo sprovođenje Slavica Đukić Dejanović. Ona je naglasila da od 2020. godine do 2030. godine svi oblici obrazovanja moraju biti obezbeđeni i obavezno besplatno, što znači da će neke ustavne kategorije morati da se menjaju. Ona je dodala da će se možda ići na to da osnovno školsko obrazovanje traje devet godina, kao u većini evropskih zemalja ili čak deset, a onda da dve godine još budu usmereno srednje stručno obrazovanje. „To je nešto na čemu će se najviše traditi sa Ministarstvom obrazovanja“, rekla je Dejanović. To je samo jedan od 17 postavljenih ciljeva koji se nalaze pred našom zemljom , odnosno 200 država u svetu koje su potpisnice Agende. Preostalih 16 ciljeva koje potpisnice moraju da ostvare odnosi se na smanjenje siromaštva, zdravu životnu sredinu, popravljanje zdravstva, zapošljavanje, bolji standarad. „Nijedan od tih ciljeva ne može raditi jedno ministarstvo. Imamo tim Ujedinjenih nacija koji nam pomaže. Vrlo brzo morati da dostavljamo izveštaje šta radimo“, rekla je Dejanović.