I DALJE SU SVE NEGATIVNE KRVNE GRUPE NA MINIMUMU

U celoj Srbiji su zalihe negativnih krvnih grupa i dalje na minimumu, kao i A+ i O+ krvne grupe, koje su najčešće u našoj zemlji.

Dva letnja meseca (jul i avgust) koja su iza nas su uvek teška, ali i septembar je karakterističan po smanjenim rezervama krvi.

I dalje su sve negativne krvne grupe na minimumu, a smanjene su i rezerve A+ i O+ krvne grupe. Dnevno je potrebno 350 jedinica, nedeljno 1.500 do 1.800, kako niko ne bi čekao krv. Prethodne nedelje je, na primer, sakupljeno 1.300 jedinica.

Krv mogu dati osobe od 18 do 65 godina, ukoliko zadovoljavaju medicinske kriterijume posle laboratorijskog i lekarskog pregleda. Osoba mora biti zdrava i da ima više od 50 kilograma, a broj davanja krvi je različit za žene i muškarce. Žene mogu krv dati na svaka tri meseca, a muškarci na svaka četiri.