GRADU KRUŠEVCU URUČEN SERTIFIKAT

U Palati Srbije organizovan je događaj povodom uspešne realizacije projekta migracionog partnerstva Švajcarske i Srbije. Svečano su uručeni i sertifikati predstavnicima jedinica lokalnih samouprava za uspešno završenu obuku “Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji“.

Događaju su prisustvovali Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova, Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije, Ričard Koli, šef razvojne saradnje u Ambasadi Švajcarske, Donatela Bradić, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije, ispred grada Kruševca prisustvovala je Vesna Anđelić načelnik Gradske uprave Kruševac.

Projekat „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji“, deo je Migracionog partnerstva koje Švajcarska ima sa Srbijom od 2009. godine. Tada je potpisan sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi se ojačali kapaciteti za upravljanje izazovima u oblasti migracija. Ovaj projekat se sprovodio u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), a ključni partneri koji učestvuju na projektu su i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova je ovom prilikom naglasio da borba protiv iregularnih migracija zahteva sveobuhvatan odgovor i saradnju sa domaćim i inostranim institucijama, kao i da je Srbija svojim zalaganjem, ocenjena kao pouzdan partner. „Republika Srbija nije odgovorna za migratorni talas, niti je konačno odredište za najveći broj migranata. Ipak, kao odgovoran i kredibilan međunarodni partner prepoznajemo svoju ulogu u ovom procesu“, naglasio je ministar. Podsetio je da je nakon incidenata na severu zemlje, krajem oktobra prošle godine, naredbom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo opsežne mere i aktivnosti na suzbijanju iregularnih migracija. To je rezultiralo zaustavljanjem migratorne rute prema Mađarskoj. Time je, prema rečima ministra, Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazalo da je suzbijanje iregularnih migracija jedan od prioriteta kao i da će nastaviti, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, da pruža maksimalan doprinos u borbi protiv ovog složenog globalnog izazova, uz podršku partnera koja se očekuje i u budućnosti.

Ovom prilikom, ministar Bratislav Gašić je sa ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević, komesarkom za izbeglice i migracije Natašom Stanisavljević, šefom razvojne saradnje u Ambasadi Švajcarske Konfederacije u Srbiji Ričardom Kolijem i šeficom Misije IOM u Srbiji Donatelom Bradić, dodelio sertifikate predstavnicima lokalnih samouprava koje su učestvovale u ovom projektu. Ispred Grada Kruševca sertifikat je primila Vesna Anđelić, načelnik Gradske uprave Kruševac.