„GRADSKA TOPLANA“ POČELA SA TOPLIM PROBAMA

58km toplotne mreže, oko 8.800 korisnika na sistemu, sa tendencijom daljeg rasta ovog broja, 6 meseci grejne sezone. Za rad jednog kotla “Gradske toplane” u Kruševcu dnevno je potrebno do 150t uglja, u ledenim danima, kada su aktivna dva kotla bude potrebno i do 350t uglja na dan da bi se zagrejali stanovi, kuće i poslovni prostori priključeni na sistem daljinskog grejanja u Kruševcu.

Tople i hladne probe počele su u ponedeljak, 03. oktobra od 16 sati.

Preporuka Ministarstva energetike i Udruženja toplana je da se ove godine s grejnom sezonom ne počinje pre 15.oktobra, osim ako vremenski uslovi to ne budu zahtevali. Kotlovi kiruševačke toplane koriste 3 vrste energenata, mazut, gas i ugalj. Nabavljen je najbolji na tržištu dostupan ugalj, a trenutno toplana raspolaže sa tri vrste, Banovići, Resavica i Pljevlja.

Ni tokom ove grejne sezone, Gradska toplana nema u planu korekciju cene grejanja, što je svrstava u red od samo 13 od 60 toplana u Srbiji koje nisu povećale cene, dok su ostale, odnosno njih 47, tražile korekciju cena za od 2 do 38%. Pitali smo direktora kruševačke toplane kakva je bila naplata dugovanja građana između dve grejne sezone.

Zvanično, grejna sezona počinje 15. oktobra. Međutim, ukoliko dnevne temperature ne prelaze 12 stepeni, preporuka Ministrstva energetike neće važiti i grejna sezona tada može početi i ranije, kao što je to bio slučaj prošle godine, kada su kotlovi kruševačke toplane počeli da greju u prvim danima oktobra.