GRAD KRUŠEVAC I „SRBIJAVODE“ RADE NA SANACIJI REKE RASINE

Planom i programom Javnog Vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ za 2018. godinu, a po zahtevu i saradnji sa gradom Kruševcom, planirani su radovi na sanaciji regulisanog dela reke Rasine u Kruševcu od mosta na putu Kruševac-Ribarska Banja pa uzvodno u dužini od 1,7 kilometara. Vrednost planiranih radova se procenjuje na 15.000.000 dinara. Radove izvodi vodoprivredno društvo „Zapadna Morava“ iz Kraljeva. Nadzor nad izvršenim radovima vrši JVP „Srbijavode“.

 

Sanacionim programom predviđeni su sledeći radovi:
– Čišćenje proticajnog profila;
– Sečenje drveća i vađenje panjeva;
– Sanacija obaloutvrde minor korita;
– Sanacija poprečnih pragova;

 

Planirani rok za završetak radova je 30.11.2018.godine. Očekuje se u narednom periodu po Uredbi Vlade RS i nastavak radova na ovoj deonici u dužini od još 700 metara.