E-UPRAVA NAJAVLJUJE DIGITALNI ZDRAVSTVENI KARTON

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-Upravu najavio je u narednom periodu uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, kako građani ne bi bili kuriri koji će nositi svoja uverenja od šltera do šaltera i od lekara do lekara.

Sve što je Vlada Srbije od 2016. uradila u oblasti digitalizacije je bilo kao neka priprema za kovid, tako da kada je došlo do pandemije samo su praktično primenjene. Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović kazao je da je za period 2022 – 2026. godine planirana potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema. Najavio je da je cilj u narednom periodu uspostavljanje elektronskog zdravstvenog kartona, kako krađani ne bi bili kuriri koji će nositi svoja uverenja od šltera do šaltera i od lekara do lekara.

Za bolovanje više neće biti potrebno nabavljati doznake i nositi papire na posao, već će postojati „elektronsko bolovanje“, dodao je Jovanović. „Građani neće morati iznova da se evidentiraju, ako se budu selili, neće morati da nose svoje papire iz jednog grada u drugi, već će doktor imati sve podatke u elektronskom kartonu“, rekao je Jovanović.