DUAL RADARI KONTROLIŠU BRZINU NA PUTEVIMA U SRBIJI

Na putevima u Srbiji u upotrebi su najmoderniji radarski uređaji za merenje brzine u regionu „dual radari“, koji omogućavaju detekciju prekoračenja brzine kretanja više vozila istovremeno, a od kraja aprila, od kada su u upotrebi, otkriveno je više od 10.000 prekršaja prekoračenja brzine, kažu iz MUP-a.

Brzina je objektivno prepoznata kao uticajni faktor saobraćajnih nezgoda i direktno utiče na težinu posledice saobraćajne nezgode, posebno kada je najranjivija kategorija u pitanju, a to su pešaci.