DRŽAVA ĆE POMOĆI I PIJAČNIM PRODAVCIMA /video

Država predviđa dva seta mera za pomoć poljoprivredi tokom krize izazvane epidemijom. Opšte mere uključuju sve poljoprivredne subjekte i poljoprivredna gazdinstva, dok se sektorske mere tiču finansijske podrške, najpre povrtarima koji su ugroženi zatvaranjem pijaca. Za TV Jefimija govori Boban Kostić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede. Ratarima jedini problem predstavlja ograničenje kretanja. Kako kaže, mraz je naneo štetu kajsijama i to nema veze sa koronom, ali sa jabukama, jagodama i malinama nema problema.

 

 

Javljao se problema sa veterinarskim uslugama, jer životinje ne znaju znaju za zabranu kretanja veterinarima, ali saradnjom sa MUP-om i to je rešeno. Isto važi i za radove u polju, za koje je takođe usaglašeno rešenje između ministarstva unutrašnjih poslova i ministarstva poljoprivrede. Podsećamo, pijace su zatvorene u nedelju, odnosno u ponedeljak u Kruševcu. Struka je to preporučila jer je zdravlje ljudi prioritet. Biće uspostavljena i elektronska platforma za proizvođače koji sada ne mogu da plasiraju svoju robu. Problema ima i u pčelarstvu, jer se time bave ljudi stariji od 70 godina koji sada ne mogu da dođu do pčelinjaka.