DOŽIVOTNA KAZNA “UŠLA” U NACRT ZAKONA

Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet stranici Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Cilj izmena je revidiranja sankcija za najteža krivična dela, saopštilo je Ministarstvo.

 

Pod tim delima podrazumevaju se teško ubistvo, silovanje koje za posledicu ima smrt, obljuba nad detetom i nemoćnim licem sa smrtnom posledicom, kao i za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom. Nacrt izmena i dopuna predviđa nove mere i za višestruke povratnike.

 

Radnu grupu za izradu navedenog nacrta teksta izmena i dopuna KZ-a, pored predstavnika ministarstava pravde, unutrašnjih poslova i zdravlja, činile su i sudije, tužioci, advokati, predstavnici svih relevantnih institucija, kriminoloških instituta, kao i predstavnici strukovnih udruženja i nevladinih organizacija, navodi se u saopštenju.