PLASTENICI ZA SOCIJALNO UGROŽENE PORODICE /video

Projekat “Direktna socio-ekonomska pomoc izuzetno ugrozenim porodicama u lokalnim zajednicama u Srbiji”, koji je danas potpisan u Gradskoj upravi Kruševac, finansiran je od strane ministarstva inostranih poslova Nemačke, a odnosi se na donaciju 25 plastenika socijalno ugroženim porodicama na teritoriji Kruševca.

 

Sporazum je potpisan od strane grada Kruševca i nemačke humanitarne organizacije ASB. Ukupna vrednost projekta iznosi 94.785 evra. Nemačka humanitarna organizacija ASB u Srbiji već 15 godina ima uspešnu saradnji sa gradom Kruševcem. Kroz razne projekte na pomoći ugroženoj kategoriji stanovništva  realizovane su brojne humanitarne aktivnosti. Jedan od njih je i projekat koji se odnosi na socio ekonomsku pomoć porodicama , pretežno sa  seoskog poručja  jer se  ogleda u donaciji plastenika sa pratećom opremom.

 

Dodela plastenika socijalno ugroženim porodicama biće organizovana na jesen a njoj će, nakon odabira porodica koju će sporovesti nadležne ustanove, predhoditi obuka o plasteničkoj proizvodnju koju će organizovati predstavnici instituta za krmno bilje.