DODELJENA OPREMA U OKVIRU PROJEKTA „PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA ŠIRENJE DOBRIH POLITIKA I PRAKSI PODRŠKE RODITELЈSTVU“

U okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu” Domu zdravlja, P.U. “Nata Veljković”, Centru za socijalni rad i Društvu pedagoga i psihologa, uručeni su grantovi koje je donirala Stalna Konferencija gradova i opština, a reč je o tehničkoj opremi, nameštaju i didaktičkim sredstavima.

Projekat „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditelјstvu“ ima za cilј da razvije i unapredi postojeće javne politike i procedure lokalnih samouprava radi jačanja  sistema podrške roditelјima/staratelјima u prvim godinama odrastanja deteta.  Kruševac je jedan od gradova u kome je u saradnji sa predškolskim, zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, realizovan projekat koji sprovodi  SKGO i kompanija Lego.