DOBRO INTERESOVANJE ZA ŽIG “ČUVARKUĆA”

Prošlo je tek mesec dana od početka akcije “Stvarano u Srbiji”, a svaki dan je sve više kompanija koje svojim proizvodima konkurišu za žig “Čuvarkuća”. Za žig “Čuvarkuća” je već konkurisalo više od 70 proizvoda iz različitih oblasti, od hemijske i farmaceutske, do prehrambene industrije. Akcija ‘Stvarano u Srbiji’ i žig ‘Čuvarkuća’ imaju cilj da podrže domaće proizvode i proizvođače. I strani brendovi mogu da budu čuvarkuće, poreklo vlasništva kompanije nije ograničavajući faktor, bitno je samo da proizvod ispunjava uslove u pogledu kvaliteta i porekla resursa.

Privrednici koji proizvode u Srbiji, imaju kvalitetne proizvode domaćeg porekla mogu aplicirati za dobijanje žiga, a pitali smo I kako na novi projekat PKS reaguju kompanije I privrednici iz Rasinskog okruga. Ceo postupak dobijanja žiga “Čuvarkuća” traje 45 dana. Pravo korišćenja žiga “Čuvarkuća” dobija se na tri godine, sa mogućnošću resertifikacije