DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM USKRŠNJIH PRAZNIKA

DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM USKRŠNJIH PRAZNIKA (6., 7., 8. i 9. aprila 2018.godine):

Služba HITNE medicinske POMOĆI dežura 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu DECE i OMLADINE dežura 24 sata

Ambulanta u DIJAGNOSTIČKOM centru od 07 do 20 sati

Služba za STOMATOLOŠKU zdravstvenu zaštitu od 07 do 20 sati

Ambulanta Konjuh od 07 do 14.30h

Ambulanta Veliki Kupci od 07 do 14.30h

Ambulanta Veliki Šiljegovac od 07 do 14.30h