DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC TOKOM PRAZNIKA

                                                     

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 01. i 07. januara od 08 do 18 sati, a 02. i 03. januara od 07 do 20 časova.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 01., 02. i 03. januara ne radi, 07. januara radi od 08 do 18 časova.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 01. i 07. januara od 08 do 18 sati, a 02. i 03. januara od 07 do 20 časova.

Ambulanta Konjuh 01. januara neće raditi, 02., 03. i 07. januara radi od 07 do 14 časova.

Ambulanta Veliki Kupci 01. januara neće raditi, 02., 03. i 07. januara radi od 07 do 14 časova.

Ambulanta Veliki Šiljegovac radiće 01. i 07. januara od 08 do 14 sati, a 02. i 03. januara od 07 do 20 časova.