DEČJI PSIHOLOG O UTICAJU PANDEMIJE NA ŠKOLSKU DECU

Po mišljenju psihologa u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dr Vojislava Đinđića, prelazak na online nastavu najviše je uticao kod jednog broja dece kod kojih do sada nisu stečene radne navike.

Roditelji se najčešće žale da je kod dece primetna slaba motivisanost, što će se svakako odrazite na loš uspeh, te da je savet da se posvete sticanju radnih navika kod dece na vreme.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.