DANAS KONAČNI REZULTATI MALE MATURE

U četvrtak, 28. juna biće objavljeni konačni rezultati male mature. Predaja lista želja je 29. i 30. juna, a upis u srednje škole 9. i 10 jula.

 

Preliminarni rezultati testova objavljeni u matičnim školama prošlog petka,  nakon čega su maturanti i njihovi roditelji imali pravo da pregledaju testove i podnesu prigovor u slučaju da su bili nezadovoljni bodovanjem. Konačni rezultati ovogošnje male mature biće objavljeni u četvrtak, 28. juna od 08.00 sati.

 

Učenici će moći da popune i predaju liste želja 29. i 30. juna u svojim osnovnim školama, dok će 4. jula biti prijem žalbi i ispavljanje liste želja. Zvanične liste želja biće objavljene 5. jula. U nedelju, 8. jula biće objavljeno u koje su srednje škole učenici upali, kada će biti poznato i koliko slobodnih mesta ima za upis u drugom krugu.

 

Upis u prvom krugu je 9. i 10. jula od 08.00 do 15.00 časova.