DANAS ISTIČE ROK…

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana ističe danas.

Poreska uprava navodi da su obveznici godišnjeg poreza na dohodak građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji prošle godine.

Prijava se odnosi na fizička lica koji su rezidenti, odnosno državljani, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, kao i na nerezidente za dohodak ostvaren na teritoriji naše zemlje.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji isplaćena u 2017. godini iznosila je 791.712 dinara.

Kako objašnjavaju poreznici, neoporezivi iznos dohotka za prošlu godinu od 2.375.136 dinara predstavlja trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom koji je isplaćen protekle godine.

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana može se podneti u papirnom i elektronskom obliku na obrascu PPDG-2R, a može se preuzeti sa internet prezentacije Poreske uprave Republike Srbije.