DAN OTVORENIH VRATA SA PORESKOM UPRAVOM

Obaveštavamo Vas da Privredna komora Srbije u saradnji sa Poreskom Upravom Srbije organizuje „Dani otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“ na kojima će biti razmatrana pitanja iz delokruga nadležnosti Poreske uprave RS a koja su od interesa za poslovnu zajednicu.

„Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije za privrednike Rasinskog upravnog okruga“, 16. aprila 2018. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama RPK Rasinskog upravnog okruga, Kruševac, Balkanska 63/4, sa sledećim programom:

12.00–12.15 Pozdravno obraćanje

– predstavnik Privredne komore Srbije

– predstavnik Poreske uprave Republike Srbije

12.15–13.00 Obraćanje predstavnika Poreske uprave RS na teme

– Predstavljanje izmena poreskih propisa i aktuelnosti iz nadležnosti rada Poreske uprave RS od značaja za poreske obveznike

– Promocija publikacija i elektronskih servisa Poreske uprave RS u cilju edukacije i promocije korišćenja poslovnih informacija i pružanja podrške za unapređenje i razvoj poslovanja privrednih subjekata

13.00–14.00 Diskusija sa privrednici