CENTRALNI REGISTAR STANOVNIŠTVA, SVI PODACI NA JEDNOM MESTU

Da li znate šta je Centralni registar stanovništva? Možda vam se čini da to sa vama nema dodirnih tačaka, ali nije tako, jer je Registar građana upravo jedan od četiri osnovnih registara na kojima se zasniva razvoj savremene elektronske uprave. Svi lični podaci građana sada se nalaze na jednom mestu i omogućavaju brže i efikasnije obavljanje poslova u kontaktu sa državnom administracijom.

Provera validnosti ličnih podataka, poreskih obaveza, evidencija socijalnog osiguranja, podaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova, podaci iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Katastra ili lokalne administracije – sve je na jednom mestu. Centralni registar stanovništva objedinio je trinaest različitih baza podataka pet različitih institucija, kaže direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihailo Jovanović.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za Informacione tehnologije i elektronsku upravu:Dok nije postojao Centralni registar stanovništva te podatke građana smo nalazili u pet različitih institucija. Sada su ti podaci svi na jednom mestu što je neverovatno bitno i za same građane, ali i za razvoj savremene elektronske uprave. U ovom trenutku građanima je omogućeno da vide svoje podatke u Centralnom registru stanovništva preko Portala elektronske uprave i čak da signaliziraju ukoliko vide da neki od tih podataka nije kako valja.”

Nadležna ministarka Marija Obradović registar vidi kao alat kojim će državna uprava građanima omogućiti brže, efikasnije i jeftinije izvršenje brojnih administrativnih procedura.

Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave:Prvi put u Srbiji, građani neće imati potrebu da gube svoje vreme, svoj novac prikupljajući različite potvrde i dokumenta nadležnih organa, već će državni službenici to raditi za njih jednostavnim uvidom u savremeni informacioni sistem. Prilikom razvoja Centralnog registra mi smo primenili su najmodernije tehnologije zaštite podataka od bilo kakve vrste zloupotrebe i neovlašćenog pristupa. Ovaj veliki korak jedna je od najvažnijih karika u sve boljem funkcionisanju čitavog državnog aparata.”

Da biste pristupili registru neophodno je da se na bezbedan način prijavite preko portala E-Uprave.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za Informacione tehnologije i elektronsku upravu: “To znači da može da pristupi portalu ili sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili sa mobilnim telefonom, dakle da potvrdi svoj identitet sa mobilnim telefonom  jer su to jedini bezbedni načini pristupa Centralnom registru stanovništva. Tada će mu se pojaviti opcija pregleda ovih podataka i građani na jednostavan način pristupaju svim ovim podacima iz trinaest različitih registara. Ali mnogo je bitnije da tim podacima sada polako kreću da pristupaju i državne institucije tako da uvek imaju ažurne podatke o građanima što će nam omogućiti razvoj naprednih usluga elektronske uprave. Pravi primer za to je skoro donet Zakon o socijalnoj karti koji će se u potpunosti osloniti na Centralni registar stanovništva gde ćemo po prvi put u tom segmentu socijalne zaštite imati sve podatke o svim davanjima i imaćemo mnogo pravedniji sistem socijalnih davanja. “

Svi podaci Centralnog registra stanovništva se čuvaju u Državnom data centru po svim tehničkim i bezbednosnim standardima, tako da građani ne moraju da brinu za bezbednost i sigurnost svojih podataka, kažu nadležni. Registar je deo celokupnog procesa reforme javne uprave, koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije.