BROJEVI TELEFONA AMBULANTI U KRUŠEVCU

Brojevi zdravstvenih ambulanti na teritoriji Grada Kruševca:

 

– Dijagnostički centar 037/3508-888

– Ambulanta Rasadnik – 037/426-654

– Ambulanta Bivolje – 037/ 403-688

– Ambulanta Nacije – 037/ 458-707

– Ambulanta Parunovac 037/886-500 i 037/886-505

– Ambulanta Balšićeva 037/447-660

– Ambulanta 14. oktobar 037/3502-150

– Ambulanta Nova pijaca 037/352-1471; 037/350-1098, 037/350-1095

– Ambulanta Mudrakovac 037/344-3142

– Ambulanta Lomnica 037/873-655

– Ambulanta Jablania 037/658-380

– Ambulanta Gornji Stepoš 037/655-758

– Ambulanta Ribarska Banja 037/865-174

– Ambulanta V. Šiljegovac 037/851-124

– Ambulanta Kaonik 037/866-302

– Ambulanta Đunis 037/867-093

– Ambulanta Vlado Jurić 037/491-301

– Ambulanta Lazarica 037/455-255

– Ambulanta Čitluk 037/692-299

– Ambulanta Jasika 037/670-870

– Ambulanta Globoder 037/681-194

– Ambulanta Konjuh 037/387-5105

– Ambulanta Žabare 037/882-441; 037/388-2411

– Ambulanta Kukljin 037/678-545

– Ambulanta Bela Voda 037/678-616

– Ambulanta Padež 037/696-106

– Ambulanta Dvorane 037/698-118

– Ambulanta Zdravinje 037/691-203

– Ambulanta Pepeljevac 037/644-610

– Ambulanta Dedina 037/388-6362

– Dečiji dispanzer 037/439-421

– Dispanzer za žene 037/422-669

Radno vreme ambulanti je prema dosad utvrđenom rasporedu.