BIOLOŠKA TERAPIJA ZA LEČENJE OBOLELIH OD PSORIJAZE

Korišćenje bioloških lekova u potpunosti uklanja sve simptome psorijaze, prekida tok bolesti, smanjuje rizik od nastanka komplikacija i značajno popravlja kvalitet života obolelih.

 

Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P danas je zatražilo od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja Srbije da obezbede terapiju biološkim lekovima koji su neophodni za lečenje najtežih oblika te bolesti.

 

Prema procenama zdravstvenih stručnjaka od psorijaze je u Srbiji obolelo oko 140.000 ljudi, a od toga oko 10-20 odsto ima teži oblik bolesti.

 

I najteži oblici psorijaze u Srbiji leče se više decenija starim terapijama koje nisu dovoljno efikasne, a imaju mnogo neželjenih efekata. Procena je da oko 200 do 300 pacijenata u Srbiji više nema terapijskih mogućnosti i potrebno im je obezbediti biološke lekove za psorijazu.

 

Predsednik Udruženja Vladimir Kecić je istakao da su biološki lekovi za psorijazu registrovani u Srbiji još pre deset godina ali da se još ne nalaze na pozitivnoj listi, odnosno država ne pokriva troškove lečenja za odrasle pacijente. On je istakao da je psorijaza ozbiljno sistemsko, autoimuno oboljenje, često udruženo sa drugim bolestima, a ne kozmetički problem. Upozorio je da se kod pacijenata sa psorijazom češće javljaju kardiovaskularna oboljenja (hipertenzija, ishemijska bolest srca, srčana insuficijencija), metabolički sindrom, dijabetes tip 2, anksioznost i depresija, a da mlađi pacijenti sa teškim oblikom psorijaze imaju najveći rizik od infarkta miokarda.

 

„Približno polovina pacijenata sa psorijazom je anksiozna ili depresivna. Suicidalne ideje se javljaju kod 5-10 odsto pacijenata. U zavisnosti od težine bolesti, oboleli imaju probleme u svakodnevnom životu, pri sedenju, hodanju, spavanju i obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Tako vremenom kod pacijenta sa neadekvatno lečenom psorijazom biva ozbiljno narušeno zdravlje i nastaju mnogobrojne komplikacije. Poseban problem predstavlja nalaženje i očuvanje posla. Stigmatizacija, diskriminacija i narušen kvalitet života obeležavaju život pacijenata sa psorijazom“, rekao je Kecić.

 

Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P, kao i stručnjaci u oblasti dermatologije, ukazuju da neadekvatno lečeni pacijenti sa psorijazom predstavljaju veliki trošak za zdravstveni sistem i društvo, imajući u vidu udružene bolesti, posledice po pacijenta, njegovo funkcionisanje, radni status i uticaj na porodicu, pa bi se obezbeđivanjem odgovarajuće terapije, odnosno bioloških lekova, te posledice i trošak smanjili.

Izvor: novosti.rs