BEZ FISKALNIH KASA NA PIJACAMA DO KRAJA 2023. GODINE

Pijačni prodavci koji se bave prometom dobara i usluga na tezgama do kraja 2023. godine neće biti u obavezi da uvedu fiskalne kase.

Dogovor o izuzimanju iz fiskalizacije za pijačne prodavce na tezgama do kraja 2023. godine je rezultat u sredu održanog sastanka predstavnika Ministarstva finansija i Udruženja pijačnih prodavaca „Opstanak“. U skladu sa navedenim, Ministarstvo finansija će inicirati izmenu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog uređaja. Tokom marta i aprila ove godine pijačni prodavci nekoliko puta su protestovali i predali 15.000 potpisa, tražeći da budu izuzeti iz sistema uvođenja fiskalnih kasa, kako je bilo predviđeno novim zakonom o fiskalizaciji koji je na snagu stupio 1. maja ove godine.

U Udruženju pijačnih prodavaca „Opstanak“ ranije su rekli da već plaćaju paušalni porez koji iznosi od 18.000 do 25.000 dinara mesečno, što znači da posluju legalno. Pokušaj države da ih uvede u sistem poreza na dodatu vrednost (PDV) je, prema njihovim rečima, neracionalan jer, ni blizu ne ostvaruju godišnji prihod od šest miliona dinara, koliko je predviđeno za ulazak u sistem PDV-a.