BANKE UVODE NOVE PROVIZIJE I PODIŽU CENE USLUGA

Pojedine banke koriste letnju sezonu i podižu cene svojih usluga ili uvode nove provizije, pa su na primer, počele da naplaćuju slanje opomena i do 300 dinara, kažu u Udruženju za zaštitu potrošača „Efektiva“. U Narodnoj banci Srbije podsećaju da su izmene i dopune Zakona o platnim uslugama stupile na snagu 16. juna 2018. godine i da će primena početi istekom roka od devet meseci.

 

Na povećanje bankarskih provizija verovatno utiče i to što će uskoro početi primena izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama koji treba da uvedu red u oblasti bankarskih naknada. Izmene i dopune tog zakona stupile su na snagu 16. juna 2018. i počeće da se primenjuju od 17. marta 2019. godine, a u NBS je rečeno da će one doneti brojne novine, prvenstveno u pogledu veće transparentnosti naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, kao i veće zaštite korisnika platnih usluga. To će, kažu, doprineti većoj transaprentnosti i uporedivosti naknada koje naplaćuju pružaoci platnih usluga, a posledično i njihovom snižavanju, s obzirom na to da je u interesu pružalaca platnih usluga da vode cenovnu politiku koja će im omogućiti konkurentnost na tržištu, kako bi privukli nove i zadržali postojeće klijente.

 

Takođe, zakonom je propisano da će NBS najkasnije do 16. decembra doneti propise za sprovođenje tog zakona, a između ostalog i Listu reprezentativnih usluga. Na listi će se naći između 10 i 20 platnih usluga, onih koje korisnici platnih usluga najčešće koriste i onih koje ih izlažu najvećem trošku.

 

Dejan Gavrilović iz Udruženja za zaštitu potrošača „Efektiva“ kaže da pojedine banke koriste priliku kada je većina njihovih klijenata na odmoru i povećaju namete ili uvode nove. Gavrilović navodi da klijenti tu ne mogu previše da učine, zato što to još nije suprotno zakonu i da jedino mogu da se raspitaju koja banka ima bolje uslove i promene banku.

 

Izvor: rts.rs