U KRUŠEVCU REALIZOVANA AKCIJA „HUMANITARNA KAFA“ /video

U nedelju, 07.04.2019.godine, povodom Svetskog dana zdravlja, u periodu od 10.00 do 14.00 sati, Onkološko savetovalište Narcis (savetovalište za pomoć i podršku obolelima od malignih bolesti), organizovalo je akciju „Humanitarna kafa“.

 

Cilj ove akcije jeste prikupljanje sredstava za obavljanje terenskog rada, ali i održivost savetovališta. Naime, prema projektu SWISS PRO, zahvaljujući kojem je savetovalište „Narcis“ počelo sa radom, predviđeno je trajanje istog do 30.09.2019. godine. S obzirom na potrebe obolelih i članova njihovih porodica, ali i veliko interesovanje, broj poseta i pruženih usluga tima koji radi u savetovalištu, stvorila se potreba za dodatnim trudom kako bi se produžilo trajanje i održivost u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba koje se bore sa malignitetom.

 

 

Zahvaljujući ugostiteljskim objektima koji su odlučili da pomognu u akciji „Humanitarna kafa“, cilj da svojim pacijentima pružaju pomoć i podršku i na terenu, ali i posle isteka projekta, izgleda dostižan.