90.000 PORODICA U SRBIJI ŽIVI OD SOCIJALNE POMOĆI

Prema poslednjem popisu Srbija ima više od dva miliona porodica. Više od polovine ih ima decu. Porodice u Srbiji su sve starije, malobrojnije, ugrožene zbog nemaštine i nasilja.

 

Od socijalne pomoći, u Srbiji živi oko 90.000 porodica, podatak je Ministarstva za demografiju i polulacionu politiku. Najugroženijim, podeljeni su paketi za učenje i igru, rekla je Ministarka Slavica Đukić Dejanović. „U 80 gradova i opština, 3.200 porodičnih paketa deli se porodicama sa decom do 10 godina, a te osobe imaju određene oblike posebne senzitivnosti. Ideja je da svi članovi porodice, kroz igru i učenje i podršku deci, učestvuju u njihovom sazrevanju i na taj način bude jedinstvo porodice izraženo“, navodi Slavica Đukić Dejanović, ministarka zadužena za demografiju i polulacionu politiku. Prema njenim rečima, pandemija koronavirusa je pokazala koliko nam je porodica važna. „Ovom pomoći stavljamo porodicu i njihovu decu u centar. Ova kriza veoma često čini ih nevidljivim, ali ova pomoć za decu je važna, jer je važno da pazimo na njih i mislimo da će kroz igru i učenje nastaviti i biti centar odbrane i da će im ovo biti dobar temelj za budućnost, posle svega“, kaže Ređina de Dominiči, direktorka Unicefa u Srbiji.

 

Više od polovine porodica u Srbiji ima jedno dete. Oko 40 odsto – dvoje. Na izmenu i dopunu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, poziva zaštitnik građana. „Zaposlene žene, preduzetnice, poljoprivrednice i žene koje obavljaju privremene i povremene poslove nisu u jednakom pravnom položaju prilikom ostvarivanja prava na naknadu zarade nakon rođenja i nege deteta, što pogađa celu porodicu“, kaže Zoran Pašalić, zaštitnik građana. Van biološke porodice, u Srbiji je prošle godine raslo oko 6.000 dece, navode nadležni za SOS dečja sela Srbije.

Izvor: rts.rs