44. ROĐENDAN PREDŠKOLSKE USTANOVE „NATA VELJKOVIĆ“

Predškolska ustanova „Nata Veljković“ je osnovana 1. januara 1979. godine spajanjem Dečijeg vrtića „Pčelica“ i OUR „Pionir. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je saglasnost uz ocenu da su ispunjeni uslovi u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava, vaspitača, stručnih saradnika, broja dece i programa vaspitanja i obrazovanja da predškolska ustanova „Nata Veljković“ Kruševac, čiji je osnivač Skupština grada Kruševca, može da obavlja delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa zakonom. Ustanova obavlja i delatnost kojom se obezbeđuju ishrana, nega, preventivno-zdravstvena i socijalna zaštita dece uzrasta od 6 meseci do polaska u školu.

Danas, ova ustanova obeležava 44 godine rada i postojanja. U vrtićima su organizovane priredbe povodom rođendana u okviru kojih je i postavljena izložba dečijeg stvaralaštva na temu “Moj vrtić slavi rođendan”.

Zaposleni u ustanovi, povodom 44 godine rada i postojanja, organizovali su svečanost “Malim koracima do velikog uspeha”.