34 PALETE DETERDŽENTA – POMOĆ STARAČKIM DOMAĆINSTVIMA

Na večerašnjem sastanku, dana 17.03.2020. godine sa početkom u 21:00 sat, gradskog Štaba za vanredne situacije i stručno-operativnih timova, doneti su sledeći zaključci, koji su u skladu sa Odlukama Vlade Republike Srbije i preneti su i na lokalni nivo.

 

1. Od sutra pre podne, u 10:00 sati, u svim urbanim sredinama apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu svim licima starijim od 65 godina, dok je u seoskim sredinama i mestima sa manje od 5.000 stanovnika zabranjen izlazak licima starijim od 70 godina. Od 20:00 sati do 05:00 časova ujutro svim licima, bilo kojeg starosnog doba, od sutra se uvodi zabrana kretanja, što znači da niko u tom vremenskom periodu ne može da bude na ulici, sem nadležnih organa, ili onih koji imaju radnu obavezu u trećoj smeni.

 

2. Obustavlja se celokupan izborni proces za parlamentarne i lokalne izbore zakazane za 26.04.2020. godine.

 

3. Nalaže se svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama hitno dostavljanje brojeva telefona i mejlova na kojima građani mogu da dobiju informacije iz njihovog delokruga rada. Takođe, iste brojeve telefona jasno i vidljivo istaknuti na ulazima.

 

4. Nalaže se Regionalnoj privrednoj komori Kruševac svakodnevno do 12:00 časova da dostavi kompletan pregled zaliha osnovnih životnih namirnica (šećer, so, brašno i jestivo ulje). Pregled treba da sadrži i informacije o snabdevenosti i zaliha koje imaju trgovinski lanci na teritoriji Grada Kruševca.

 

5. Nalaže se svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama da dostave svakodnevno do 12:00 časova potrebe i zalihe zaštitnih sanitarnih sredstava (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva).

 

6. Nalaže se JKP „Kruševac“ da pored pranja gradskih ulica od sutra krene sa pranjem ulica na seoskom područja i raspored svakodnevno dostavlja Štabu za vanredne situacije.

 

7. Nalaže se svim članovima Gradskog štaba za vanredne situacije da obaveštavaju sve medijske kuće – lokalne i nacionalne, pisane medije i veb portale o informacijama iz svog delokruga, a od javnog interesa.

 

8. Nalaže se Tržišnoj inspekciji pojačani nadzor nad svim privrednim subjektima koji se bave trgovinom, apotekama i apotekarskim ustanovama, a u skladu sa Odlukom o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme.

 

9. Nalaže se svim javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama da se pridržavaju strogih mera sanitarne zaštite (upotreba rukavica, zaštitnih maski, dezinfekcionih sredstava i barijera).

 

10. Nalaže se redukovanje javnog prevoza u skladu sa potrebama privrede i organizacije smenskog rada.

 

11. Nalaže se republičkim preduzećima i ustanovama da instrukcije sa republičkog nivoa proslede Gradskom štabu za vanredne sitaucije zbog informacija od javnog interesa i potreba kol centra.

 

12. Nalaže se javnim preduzećima, republičkim i lokalnim ustanovama da na brojeve telefona koji služe za informisanje građana se javljaju i ne dozvole da građani budu uskraćeni za informacije iz njihovog delokruga, posebno se odnosi na ustanove zdravstvene zaštite u Kruševcu – Dom zdravlja, Opštu bolnicu i Zavod za javno zdravlje.

 

13. Nalaže se Opštoj bolnici Kruševac stroga kontrola ulaza i izlaza, jasna procedura kretanja u krugu i Bolnici, kao i pojačano obezbeđenje kruga Bolnice uz rigorozne mere sanitarne zaštite.

 

14. Nalaže se ustanovama zdravstvene zaštite – Dom zdravlja, Opšta bolnica i Zavod za javno zdravlje, dostavljanje podataka iz svog delokruga rada do 12:00 časova svakodnevno.

 

15. Gradski štab za vanredne situacije poziva mlađe volontere da se prijave Crvenom krstu Kruševac za pomoć najstarijim sugrađanima u dostavi lekova i osnovnih životnih namirnica. Svi koji žele da učestvuju i svoje kapacitete stave na raspolaganje Gradskom štabu za vanredne situacije u smislu pomoći, obaveštavanja i donacija najstarijim sugrađanima obrate se u pisanom obliku na mejl protokol@krusevac.rs.

 

16. Gradski štab za vanredne situacije da uputi upit bankama, Pošti i Poštanskoj štedionici za informaciju oko načina isplate penzija, socijalne pomoći i drugih novčanih naknada najstarijim sugrađanima.

 

17. Gradski štab za vanredne situacije da dostavi predsedniku Kluba privrednika Kruševca informaciju o lokaciji za istovar šlepera sa 34 palete deterdženta za veš „Duel“, koji je donacija i koji će se podeliti staračkim domaćinstvima u narednom periodu.