33,3 MILIONA DINARA ZA AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Nacionalna služba zapošljavanja, filijala Kruševac i grad Kruševac po 14. put potpisali su Ugovor za realizaciju lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Za te namene opredeljeno je ukupno 33,3 miliona dinara. Kako je istaknuto prilikom potpisivanja Ugovora, grad Kruševac beleži konstanstan pad broja nezaposlenih, koji prema podacima iz evidencije Nacionalne službe zapošljavanja iznosi 8.550.

Konkursi u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja biće otvoreni od 9. maja ove godine, a osim konkursa za samozaposljavanje koji ce trajati do 9. juna, građani će za sve ostale moći da konkurišu do 31. avgusta ove godine.