31. MAJ – SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvanskog dima obeležava se svakog 31. maja, na inicijativu Svetske zdravstvene organizacije. Prema raspoloživim podacima, upotreba duvana se povezuje sa smrtnim ishodom kod oko 6 miliona ljudi u svetu godišnje.

 

Ovogodišnja tema Svetskog dana bez duvanskog dima je „ Duvan i zdravlje pluća“,  a obeležava se pod sloganom NE DOZVOLITE DA ZBOG DUVANA IZGUBITE DAH“.

 

Kampanja Svetski dan bez duvana 2019. ima ulogu da ukaže na:

 

  • važnost zdravlja pluća za postizanje ukupnog zdravlja i blagostanja i posledice pušenja na zdravlje pluća;
  • veliki broj smrtnih slučajeva i plućnih bolesti širom sveta izazvanih duvanom, uključujući hronične respiratorne bolesti i rak pluća;
  • povezanost upotrebe duvana i tuberkuloze;
  • posledice izloženosti duvanskom dimu na zdravlje pluća kod ljudi svih uzrasta;
  • mere kontrole duvana zasovane na dokazima koje treba preduzeti kako bi se smanjile posledice upotrebe duvana na zdravlje pluća, kao i na celokupno zdravlje.

 

Veliki broj oboljenja direktno ili indirektno je povezan sa upotrebom duvana ili udisanjem duvanskog dima: astma i druge alergijske bolesti disajnog sistema, hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), maligne bolesti disajnih puteva, tuberkuloza pluća za čiji nastanak je faktor rizika pušenje, kardiovaskularne bolesti za čiji se nastanak takođe vezuje upotreba duvana ili pasivno udisanje duvanskog dima i mnoge druge. Takođe, različite akutne infekcije gornjih i donjih disajnih puteva kod odraslih i dece pogotovo, vezuju se za duvanski dim. Utvrđeno je da duvanski dim sadrži najmanje 69 kancerogena, odnosno materija koje mogu delovati na tkivo disajnih puteva izazivajući nastanak malignih bolesti.

 

Zabrinjavajuća činjenica istraživanja vezanih za upotrebu duvana kod mladih je da većina počinje sa pušenjem pre 18. godine života. Kako deca i mladi spadaju u jednu od populacionih grupa na koje pušenje ima najveći uticaj, obavljeno je istraživanje upotrebe duvana kod mladih (Global Youth Tobacco Survey – GYTS) zajedničkim naporima Inicijative bez duvanskog dima (Tobacco Free Initiative – TFI), SZO i Kancelarije za pušenje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti SAD (CDC) u saradnji sa većim brojem zemanja svih regiona kako bi se dobilo što više podataka o sveobuhvatnoj kontroli i prevenciji upotrebe duvana među mladim ljudima.

 

Globalno istraživanje upotrebe duvana kod mladih uzrasta od 13-15 godina jača sposobnost države da prati konzumiranje duvana kod mladih kao i vreme započinjanja sa pušenjem, usmerava programe kontrole i prevencije na nivou države i olakšava poređenje dobijenih rezultata na svim nivoima.Rezultati dobijeni istraživanjem su od značaja za praćanje primene zakonskih mera za kontrolu upotrebe duvana. Podatak istraživanja da je 2017. godine u Srbiji 15,3% mladih pušilo a da je duvanskom dimu bilo izloženo 58,9% mladih u svojoj kući kao i rastući trend izloženosti duvanskom dimu od 2003. godine je neprihvatljiv, pa je potrebno preduzeti neophodne mere na nivou porodice, školske ustanove kao i zakonskim regulativama u smislu poštovanja propisa zabrane pušenja.