31. MAJ – SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) 31. maja 2022. godine sprovodi globalnu kampanju za SVETSKI DAN BEZ DUVANSKOG DIMA „DUVAN: PRETNjA NAŠOJ ŽIVOTNOJ SREDINI„. Kampanja ima za cilj da podigne svest javnosti o uticaju duvana na životnu sredinu – od uzgoja, proizvodnje, distribucije i otpada. Kampanja će takođe imati za cilj da razotkrije napore duvanske industrije da „ozeleni” svoju reputaciju i proizvode, tako što će se plasirati kao ekološki prihvatljivi.

Povodom Svetskog dana bez duvanskog dima, Zavod za javno zdravlje Kruševac, u OŠ “Jovan Popović“, organizovao je predavanje na temu štetnosti duvanskih proizvoda, za učenike sedmih razreda u medijateci ove škole. Učenici su izrađivali nacrte lifleta na ovu temu. Učenicima su ovom prilikom podeljeni lifleti Zavoda „Ja sam odlučio, a ti?“

Oko 90% ukupne proizvodnje duvana koncentrisano je u zemljama u razvoju, duvan ima izuzetno neujednačen uticaj na različite socio-ekonomske grupe. Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao ključnu polugu za postizanje svih ciljeva održivog razvoja, a ne samo onih koji su direktno povezani sa zdravljem. Kampanja poziva vlade i kreatore politike da pojačaju zakonodavstvo, uključujući implementaciju i jačanje postojećih šema kako bi proizvođači postali odgovorni za ekološke i ekonomske troškove otpada od duvanskih proizvoda.