31. JANUAR – DAN BEZ DUVANSKOG DIMA /video

Uticaj pušenja na zdravlje, danas je veoma dobro dokumentovan u celom svetu. Pušenje je jedan od vodećih pojedinačnih faktora rizika za razvoj najčešćih hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja, za uticaj na razvoj i zdravlje novorođenčadi, dece i mladih, kao i za nastanak invalidnosti, prerane smrti i zagađenja životne sredine.

 

Duvan je odgovoran za 13,7% izgubljenih godina života u Republici Srbiji. Nevoljna izloženost mladih duvanskom dimu (tzv. pasivno pušenje), je izuzetno velika (97,4%), jer visok procenat mladih žive u porodici sa pušačima. Poslednjih godina, zbog poznatih efekata na zdravlje aktivnih i pasivnih pušača, broj konzumenata duvana opada, naročito među obrazovanim stanovništvom, ali u mladoj populaciji i dalje raste.

 

Zbog svega navedenog važno je upamtiti : “Ne počinjite da pušite, teško ćete se odvikavati kad osetite negativne posledice ove navike”.