“KOTAO NA UGALJ BROJ 2” OD DANAS KOMPLETAN

U Gradsku toplanu stigao je najvažniji centralni deo za remontovani kotao n augalj, čime je kompletiran system koji sačinjavaju dva kotpla na čvrsto gorivo i dva gasna,Kako je istaknuto, nakon povezivanja sa ložištem, ispitivanja pritiska i izolacije, kotao će biti pušten u rad najkasnije do 20. marta.

Najzačajniji centralni deo remontovanog kotla na ugalj, takozvani “eko bubanj”, zbog veličine morao je da se kroz krov spusuti u Toplanu, nakon čega sledi povezivanje sa ložištem, ispitivanje pritiska i ostala nephodna ispitivanja koja predstavljaju završnicu velike rekonstukcije kruševačke Toplane i kompletnog toplovodnog sistema.

Podsećamo, nakon velikih problema na toplovodnom sistemu 2018. godine, Vlada Republike Srbije je, preko Kancelarije za javna ulaganja, opredelila 500 miliona dinara za rekonstrukciju “Gradske toplane”. Pored ostalog, to podrazumeva da se, osim dva kotla na ugalj, na sistem povežu i dva gasna kotla što znači siguno i stabilno snadbevanje toplotnom energijom, ali i znacaj na ekološki uticaj.