IZVEŠTAJ SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA

30.01. i 31. januara 2021. godine na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina. Visina snežnog pokrivača na Kopaoniku je 113 cm, a na Jastrepcu 27cm.

Pripadnici Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije u toku današnjeg obilaska terena stupili su u kontakt sa predstavnici Sluzbe Mesnih zajednica, JKP „Kruševac“ i ostalim službama.

Na jezeru Ćelije su radnici JKP „Vodovod“ i ribočuvar službe Rasina, zbog naglog skoka Rasine na ulazu u jezero i ulaza komunalnog otpada, razvukli su čelicnu sajlu sa džakovima i stiroporom, kako otpad ne bi ušao u vodozahvat. U toku dana sajla je zaustavila velike količine komunalnog otpada i time je sprečen dalji prodor komunalnog otpada ka vodozahvatu i ugrožavanje snabdevanja 105.000 potrošača vode. Nastavlja se kontak sa JVP „Srbijavode“ i Ministarstvom životne sredine.

U naseljesom mestu Đunis, došlo je do izlvanja Ribarske reke (izlivanje Južne Morave uzgonom kroz Ribarsku reku),  jedan strana kolovoza puta Kruševac – Deligrad – Niš je pod vodom, saobraćaj se u tom delu odvija
jednom stranom puta. Situacija se redovno prati od strane priadnika Saobraćajne policije PU Kruševac i putarskih ekipa. Za sada nisu ugrozena 22 domacinstava i 3 privredna subjekata u zoni ispod železnicke
pruge Beograd – Niš – Skoplje.

U naseljenom mestu Kapidžija velika količina komunalnog otpada ugrozila je dva mosta. Ekipe JKP „Kruševac“ ce u najkraćem roku ukloniti naneti otpad.

Na putu II reda Kruševac -Prokuplje preko Jastrepca, na mostu na Trmčarskoj reci Kruševac put AD izvršio je privremenu sanaciju desne obale uzvodno od mosta, čime je sprečeno dalje oštećenje mosta.

JKP „Vodovod“ sanirao je kvar na glavnom vodu mesnog vodovoda u Velikom Šiljegovcu i time uspostavio snabdevanje vodom za 7000 korisnia. Planira se kontrolini inspekcijski pregled od strane Komunalne inspekcije zbog kidanja glavnog voda mesnog vodovoda u Velikom Šiljegovcu.

Skele u naseljenim mestima Šanac, Bela Voda  i Kukljin nisu ugrožene.

Vodostaj na Južnoj Moravi, merna stanica Mojsinje u 17h je +421 cm i trenutno je prešao granicu vanredne odbrane od poplava (400cm redovna odbrana od poplava) vodostaj u mirovanju.

Na Zapadnoj Moravi merna stanica Jasika u 17h, vodostaj je +143cm, sa tendecijom daljeg rasta, nije prešla granicu redovne odbrane od poplava.

Na Rasini merna stanica Ravni u 17h, vodostaj 167cm, vodostaj u opadanju.

Jezero Ćelije, Kota 277,84 ispust 20,5, dotok 21

Tokom noci 31.01 na 01.02.2021. godine pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice, Komunalne milicije i Elektrodistribucije – dežuraće i vrsiće obilazak ugroženih područja.