3 MILIONA DOMU „JEFIMIJA“, 3,5 GERONTOLOŠKOM CENTRU

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Darija Kisić Tepavčević danas je u Kruševcu obišla Gerontološki centar, Centar za socijalni rad, Dom za decu i omladinu „Jefimija“ i Centar za osobe za invaliditetom, a prethodno je razgovarala i sa predstavnicima ratnih vojnih invalida. Kisić Tepavčević je tom prilikom poručila da će Ministarstvo u narednom periodu učiniti sve da se unaprede uslovi rada zaposlenih i kvalitet usluga i života korisnika ustanova socijalne zaštite.

Kisić Tepavčević je navela da je Ministarstvo u toku ove godine, kada su u pitanju namenski transferi, za Kruševac izdvojilo 23 miliona dinara, pri čemu je Domu za decu i omladinu „Jefimija“ opredeljeno skoro tri miliona dinara za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga, a za Gerontološki centar Kruševac je izdvojeno približno 3,5 miliona dinara.

Ministarka je prethodno u Kruševcu razgovarala sa predstavnicima ratnih vojnih invalida, poručivši da ministarstvo na čijem je čelu posvećuje punu pažnju njihovom položaju. Na sastanku bilo je reči o statusu i pravima tih lica, kao i o primeni Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Ukupan broj korisnika boračko-invalidske zaštite za teritoriju Grada Kruševca je 302 – 162 ratna vojna invalida i civilna invalida rata i 140 korisnika porodičnih prava.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.