15 GEOTERMALNIH I TERMOMINERALNIH POJAVA U OPŠTINI BRUS

„Geotermalni i termomineralni potencijali hidrogeoloskih resursa na teritoriji opstine Brus“ naziv je prezentacije koja je održana u Brusu, a na kojoj su predstavljena dosadašnja istraživanja, zaključci i značajni razvojni projekti za ovu opštinu, ali i čitav Rasinski okrug.

Prema dosadašnjim naučnim istraživanjima zaključeno je da je Brus opština sa najviše geotermalnih i termomineralnih pojava u Srbiji, kojih je ukupno 15 na 9 lokaliteta na teritoriji ove opštine. U saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom opština je pristupila izradi naučne studije. Predsednica opštine Brus je istakla da će realizacija pomenute investicije biti najznačajniji razvojni projekat.