VIDOVDANSKI SUSRETI ADVOKATA U KRUŠEVCU

Advokatska komora Srbije i advokatska komara  Čačak uz podršku kruševačkog odbora advokata organizovali su 31. Vidovdanski susret advokata. Svečana akademija održana je u Sali Kruševačkog pozorišta. Sumirajući godinu, advokat Dušan Marković, predsednik odbora advokata Kruševac, ističe da gledajući između dva Vididovdana, godina za kruševačke advokate nije bila laka, te da su uprkos tome prevaziđene  prepreke.

 

Susreti advokata su najlepša i najvažnija tradicija jer ova manifestacija koja se održava dan nakon Vidovdana ima svoju svrhu i smisao. Na svečanoj akademiji 31. Vidovdanskog susreta advokata govorilo se o aktilnim pitanjima iz oblasti advokature. Nakon toga, advokati su položili vence na Spomenik Kosovskim junacima.