USPEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT AGENCIJE ZA RAZVOJ

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga uspešno je završila sprovođenje Projekta „Jačanje međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih subjekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu“.

 

Cilj projekta bio je da se predstavnici lokalnih samouprava Rasinskog okruga obuče da apliciraju za projekte iz fondova EU, drugi cilj odnosio se na apliciranje kod investitora, a treći na usavršavanju Agencije za regionalni razvoj u pisanju projekata kako bi imali bolji pristup ka evroskim fondovima, istakao je Aleksandar Šaronjić na završnoj konferenciji koja je održana u restoranu „Konak“ u Kruševcu. Saradnja Agencije sa lokalnim samoupravama i ostalim učesnicima u projektu bila je odlična, a to će u narednom periodu pokazati projekti EU koji će se ralizovati u Rasinskom okrugu. Krajnji cilj je privlačenje što većeg broja investicija i donatorskih sredstava u Kruševac i opštine Rasinskog okruga, dodao je Šaronjić, pa je, osim predsednika opština i predstavnika lokalnih samouprava, završnoj konferenciji prisustvovao i predsednik udruženja „Koreni“, koje okuplja predstavnike matice, dijaspore i prijatelja Srba.

 

 

Nakon konferencije povodom završetka projekta „Jačanje međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relevantnih subjekata regionalnog razvoja u Rasinskom okrugu“, gosti, učesnici projekta, obišli su arheološki park „Srednjevekovni grad Kneza Lazara“, i posetili Vinariju „Artisani“ u Velikim Kupcima.