PROMOCIJA ROMANA “ČETIRI LUDILA” MILOŠA LATINOVIĆA