PROMOCIJA ROMANA „ČETIRI LUDILA“ MILOŠA LATINOVIĆA