Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 27.03.2018. godine: