Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 25.3.2018. u 13 sati: