Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 20.03.2018. godine u 16 sati