DEMONTAŽA POSTOJEĆEG OBJEKTA NA LOKACIJI BUDUĆEG POSTROJENJA